“Заманбек батыл қолбасшы еді, ал Назарбаев принципі жоқ адам екен”

(Жаңалыққа өту)

“Заманбек-ержүрек адам. Принципті жігіт. Ал мына Назарбаев принципі жоқ адам екен” .